“De kinderopvang-sector staat aan de vooravond van nieuwe ontwikkelingen. Gratis kinderopvang, meer samenwerking met ketenpartners en zorg voor de ontwikkeling en een veilige opvangomgeving van kinderen tussen de 0-13 jaar.

Wat maakt het deelnemen in de Raad van Toezicht van Wasko zo bijzonder?

Als maatschappelijke kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk (stichting) willen we gelijke kansen voor álle kinderen, want ieder kind telt mee. We vervullen een cruciale rol in de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Niet alleen onze Pedagogisch Medewerkers en medewerkers op het Servicebureau, maar ook de Raad van Toezicht dragen hier hun steentje aan bij!

Bekijk ook even onze video waarin medewerkers van Wasko vertellen waarom het werken bij Wasko zo bijzonder is. Dat maakt duidelijk hoe de rol de Raad van Toezicht hieraan bijdraagt.

Wat ga je doen?

De Raad van Toezicht (RvT) is het orgaan dat toezicht houdt op – en werkgever is van de bestuurder. Ook toetst hij de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Hij fungeert voor haar als klankbord en keurt, daar waar de statuten dat voorschrijven, de besluiten goed. De Raad vervult in- en extern een ambassadeursrol, waarbij de RvT optreedt als belangenbehartiger en verantwoording aflegt aan de buitenwereld. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen en balanceren tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie nemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • de relatie met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad volgt de governance code van de NVTK. De raad komt 5 tot 6 keer per jaar bij elkaar. Bij een goede raad zijn de leden complementair, zowel op inhoud als stijl; ze benaderen elkaar op positief kritische wijze en leveren graag een collectieve bijdrage.

Wie ben jij?

We zoeken bij deze nieuwe leden vooral naar die kandidaten die zelf willen groeien en doorontwikkelen, die een moderne visie hebben op governance en graag met elkaar de juiste dialoog en stevige discussie willen voeren. Die weten wanneer ze moeten meebewegen en die samen willen zoeken naar de nieuwe teamdynamiek. Die vooral niet achteroverleunen als het niet over een specifieke portefeuille gaat maar die écht toegevoegde waarde willen leveren in deze RvT. Die met hun beide benen in hun eigen loopbaan staan, de veranderingen in de maatschappij daadwerkelijk ervaren en uiteraard affiniteit hebben met de kinderopvang.

We zoeken een lid met ruime ervaring als bestuurder en/of toezichthouder en een lid dat met name vanuit een juridische perspectief, die als onderdeel van de RvT, ook als sparring partner kan fungeren voor de (locale) juridische, bestuurlijke en/of politieke betrekkingen. Vanuit je bestuurlijke en/of toezichthouder ervaring  laat je de organisatie en het management team bestuurlijk groeien. Daarnaast kijken we ook naar het type mens en de kwaliteiten en eigenschappen die je meebrengt.  Regionale binding is geen vereiste, wel is het van belang dat je je kunt verplaatsen in het type regio waarin Wasko actief is. Als nieuw lid, ben je volledig ongebonden en onafhankelijk; van inhoudelijke en/of persoonlijke belangenverstrengeling kan vanzelfsprekend geen sprake zijn.

Je dient uiteraard over de algemene competenties van toezichthouders te beschikken:

 • betrokkenheid met de maatschappij in het algemeen en de kinderopvang in het bijzonder;
 • affiniteit met de doelstelling van Wasko;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Wasko stellen.

Wat krijg je?

Een vergoeding van € 3000,- per jaar (in overeenstemming met NVTK).

Wie zijn wij?

 • Een maatschappelijke kinderopvangorganisatie (stichting) zonder winstoogmerk
 • We vinden dat ieder kind recht heeft op gelijke kansen, dus ook kinderen met bijzonder gedrag of met bijzondere behoeften of in wijken met minder goede mogelijkheden.
 • Gezonde Kinderopvang
 • Ons werkgebied is de Alblasserwaard; we hebben ruim 50 locaties in Alblasserdam, Molenlanden, Papendrecht, Sliedrecht. Zo zijn we altijd dicht bij kinderen, scholen, ouders, en bij jou thuis!

Waarom kies je voor ons?

Een organisatie die staat voor leuk, gezond en toekomstgericht. Waar medewerkers zichzelf kunnen zijn en naar elkaar omkijken. Waar we bewust werken aan (persoonlijke) groei en ontwikkeling en het inzetten van ieders talenten.

Wil jij deze kans niet mislopen?

Reageer dan direct via de sollicitatieknop rechts bovenin.

Wil je meer weten? Dat kan! Jolanda Brus, HR-manager, staat je graag te woord via:
06 10 63 36 15 of Dimitri Sloof, Voorzitter van de Raad van Toezicht via: 06 23 30 29 51.

Na je sollicitatie:

 • Ontvang je binnen een week een bevestiging in je inbox.
 • Jolanda Brus neemt contact met je op.
 • De gesprekken vinden plaats in de tweede week van mei.
 • Iedereen nog enthousiast? Dan plannen we een afspraak in.

Andere vacatures

Pedagogisch medewerker BSO ‘t Spreeuwenest

“Je maakt samen met de kinderen mooie jeugdherinneringen!

 • uren  25 -32 uur
 • niveau  MBO-niveau 3-4/HBO
 • plaats  Molenlanden
Lees meer  

BBL – pedagogisch medewerker zij-instromer

 • uren  20-24 uur
 • niveau  MBO-3, HAVO/VWO
 • plaats  Alblasserwaard (Alblasserdam, Sliedrecht, Papendrecht, Molenlanden)
Lees meer  

Pedagogisch medewerker flexpool Molenlanden

“Je maakt samen met de kinderen mooie jeugdherinneringen!

 • uren  8-36 uur
 • niveau  MBO-niveau 3-4/HBO
 • plaats  Molenlanden
Lees meer  

Pedagogisch medewerker KDV Trossen Los

“Jij staat aan de voet van hun eerste stapjes

 • uren  27 uur
 • niveau  MBO-niveau 3-4/HBO
 • plaats  Papendrecht
Lees meer  

Zomerkracht

Diploma* op zak en nog geen vakantieplannen? Word dan zomerkracht bij Wasko!

 • uren  Aantal uur in overleg
 • niveau  MBO/HBO
 • plaats  Alblasserwaard (Alblasserdam, Sliedrecht, Papendrecht, Molenlanden)
Lees meer  

Adviseur Marketing & Communicatie

Help jij het merk Wasko nog sterker en maatschappelijker te maken?

 • uren  32 uur
 • niveau  HBO
 • plaats  Papendrecht
Lees meer  
© 2022
Wasko