Hallo nieuwe collega!

 

Wasko: ieder kind én medewerker telt mee – Al 35 jaar!

Als maatschappelijke kinderopvang zonder winstoogmerk (stichting) willen we gelijke kansen voor álle kinderen, want ieder kind telt mee. Ieder kind heeft recht op gelijke kansen in het leven, dus ook kinderen met bijzonder gedrag of met bijzondere behoeften of in wijken met minder goede mogelijkheden.

We vervullen een cruciale rol in de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Jij als pedagogisch medewerker volgt het kind nauwkeurig. Dit hoef je niet alleen te doen. Hulp in de vorm van een pedagogisch coach of locatiemanager is altijd dichtbij. Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werken we nauw samen met gemeente en (jeugd)zorg en bieden we ‘kindnabije zorg’ in de dagelijkse omgeving van het kind aan. Door samen te werken met het onderwijs optimaliseren we de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van nul tot twaalf jaar.

Ook als medewerker op het Service Bureau draag je bij aan bovenstaande. Hoe mooi is dat?!

Je vindt ons in heel veel dorpskernen en gemeenten in de Alblasserwaard (Alblasserdam, Molenlanden, Papendrecht en Sliedrecht). We zijn geworteld in de samenleving.

We verzorgen, dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang.

Jij doet er toe!

Medewerkers doen er toe, zijn geen nummer, werken in teams, ook als je alleen op een locatie staat ben je onderdeel van een team, waar je jezelf kunt zijn en waar collega’s naar elkaar omkijken. We werken bewust aan (persoonlijke) groei en ontwikkeling en zetten in op jouw talenten.

Samenwerking

We werken samen met scholen, kindcentra, sportverenigingen, gemeenten, jeugdzorg enz. Door samen te werken, versterken we de basis voor de jeugd. Met basis bedoelen we: een goede omgeving waarin kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien. Onze pedagogische medewerkers zijn mede-opvoeders. Maar kinderen hebben meerdere mede-opvoeders; familie, buren, leerkrachten en sporttrainers. Als we samen voor een sterke basis zorgen, krijgen kinderen de beste kansen zich te ontwikkelen ongeacht, geloof, beperking, huidskleur of achtergrond.

Bijzondere locaties

Wasko wil dat er voor ouders en kinderen wat te kiezen is. Daarom zijn er Sport BSO’s en Natuur BSO’s. Op bijzondere locaties in een sportcentrum of een landelijke buitenplek kunnen kinderen zich uitleven met sport en spel of ravotten in de natuur. Vooral voor de oudere kinderen is dit een aantrekkelijk aanbod, en ook voor onze medewerkers. Ook hebben we een BSO-locatie bij het Speciaal Onderwijs, reformatorische en christelijke locaties. Zo zijn we een goede weergave van de maatschappij.

© 2024
Wasko